Jednatel: Miroslav Olszovy
+420 608 729 313
info@omrecycling.cz

Vážení obchodní partneři,

chtěli bychom Vás informovat o aktuální situaci v naší spalovně nebezpečného odpadu. Momentálně nám běží řízení o schválení nového provozního řádu. Ke starému řádu totiž uplynula platnost dosavadního rozhodnutí. V důsledku toho jsme nuceni přerušit provoz do okamžiku, než bude ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje rozhodnuto o povolení provozu a získání provozního řádu nového.

Ze všech sil pracujeme na vyřešení této situace a to 24 hodin denně. Bohužel řešení situace nespočívá jen v naší moci. Jsme v intenzivní komunikaci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Dne 12. ledna 2022 proběhlo místní šetření a taktéž osobní jednání v naší společnosti a to jak se zástupci Jihomoravského kraje, České inspekce životního prostředí střediska Olomouc, tak i se zástupci města Pustiměř. Věříme, že se celá věc posune směrem k rychlému schválení nového provozního řádu naší společnosti a my co nejrychleji obnovíme provoz.

Děkujeme Vám všem za pochopení a trpělivost a zejména Vám, kteří nás v této nelehké situaci podpořili. Děláme vše pro to, abychom tuto situaci vyřešili co nejdříve a obnovili naše kapacity s tím, že o každém pozitivním vývoji v této věci Vás budeme co nejdříve informovat na našich webových stránkách.

S úctou
Vedení společnosti Ekotermex, a.s.

play youtube,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
hentai,
xnxx,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
xinh,
Gay,
Womans Nike Hoodie,
Free Music,
xtube,

Vážení obchodní partneři,

začátkem ledna 2022 jsme Vás informovali o problému, který nastal s provozem našeho zařízení – spalovny nebezpečného odpadu, a sice o dosud neukončeném povolovacím řízení pro provoz tohoto zařízení. Současně jsme Vás ujistili, že jsme v intenzivní komunikaci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, abychom tento problém co nejdříve vyřešili, a slíbili jsme Vám informaci o jakémkoliv pozitivním vývoji v této věci.

Z naší strany jsme dnes již v situaci, kdy jsme Krajskému úřadu JMK poskytli maximum listinných podkladů, které máme k dispozici k prokázání oprávněnosti našeho nároku. Jsme přesvědčeni, že jsme takto prokázali všechny skutečnosti, které Krajský úřad JMK prokázat požadoval. S úředníky kraje jsme neustále v intenzivním jednání, nicméně oproti původním výzvám, které se omezovaly na listinné přezkoumání věci, Krajský úřad nově ustanovil znalce pro účely faktického prokázání funkčnosti zařízení.

Tuto skutečnost ze strany Krajského úřadu považujeme minimálně za překvapivou. Za prvé s Krajským úřadem od začátku vše řešíme a vyzýváme jej, aby nám dal s předstihem úkoly k zabezpečení co nejrychlejšího průběhu řízení. Dále dne 12. 1. 2022 provedli pracovníci Krajského úřadu místní šetření přímo v areálu spalovny, u kterého nebyla ani naznačena nutnost provedení znaleckého posudku. Nadto je naše společnost pravidelně kontrolována ze strany všech kontrolních orgánů, hygienou počínaje a inspekcí životního prostředí konče, v rámci kterých je fungování našeho zařízení pravidelně kontrolováno. Tento krok ze strany Krajského úřadu tak považujeme za nadbytečný. Jednáme o tom, aby byl tento požadavek proveden v co nejkratší možné době.

Závěrem dodáváme, co jsme Vám psali na začátku roku. Ze všech sil pracujeme na řešení této situace 24 hodin denně. Bohužel řešení situace nespočívá jen v naší moci. Děkujeme Vám všem za pochopení a trpělivost a zejména Vám, kteří jste nás v této nelehké situaci podpořili. Děláme vše pro to, abychom tuto situaci vyřešili co nejdříve a obnovili naše kapacity s tím, že o každém pozitivním vývoji v této věci Vás budeme co nejdříve informovat.

S úctou

František Elfmark
PR & communication
telefon: 739 313 434
e-mail: fe@rmfi.cz

play youtube,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
hentai,
xnxx,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
mp3 download,
xinh,
Gay,
Womans Nike Hoodie,
Free Music,
xtube,

Jsme připraveni poskytnout okamžitou podporu našim ukrajinským kolegům a jejich rodinám. Zdarma nabízíme ubytování pro rodiny a zajistíme i jídlo. Pokud nám to legislativa umožní, dáme jim ihned také práci v některých ze společností skupiny RMF invest.

Prosím, pokud potřebujete pomoc, kontaktujte Kristýnu Přikrylovou.

 

Kontakt:

kp@rmfi.cz
+420 602 408 051

OM recycling s.r.o. 
28. října 212/37 , 702 00 Ostrava
Moravská Ostrava
+420 608 729 313
IČ: 27820432, DIČ: CZ27820432
Spis.zn.: KS v Ostravě, odd. C, vložka 52725
© 2023 OM Recycling s.r.o., Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE

envelopeuserphone